Ga door naar hoofdcontent
InformatieBetrokken organisaties

Betrokken organisaties

In de onafhankelijke Redactieraad zijn experts van Nederlandse hogescholen en de NEN vertegenwoordigd, samen met onafhankelijke inhoudsdeskundigen per productcategorie.

Deelnemende organisaties

NEN

NEN ondersteunt in Nederland het normalisatieproces. Als een partij zich tot NEN richt met de vraag om een afspraak tot stand te brengen, onderzoeken zij in hoeverre normalisatie mogelijk is en of er interesse voor bestaat. Zij nodigen alle belanghebbende partijen uit om deel te nemen. Een breed draagvlak is randvoorwaarde. De afspraken komen op basis van consensus tot stand en worden vastgelegd in een document. Dit is meestal een norm. Afspraken die in een NEN-norm zijn vastgelegd en mogen niet conflicteren met andere geldige NEN-normen. NEN-normen vormen samen een coherent geheel.
Bron: https://connect.nen.nl

Hanzehogeschool Groningen

De Hanzehogeschool Groningen is de oudste multi-sectorale hogeschool van Nederland en de grootste hogeschool in het Noorden. Studenten, docenten, onderzoekers en professionals uit het werkveld werken samen aan innovaties voor de beroepspraktijk en aan het oplossen van vraagstukken uit de samenleving. Op de Hanzehogeschool leert men over de grenzen van het eigen vakgebied en omgeving kijken. Hoofdthema’s zijn energie, healthy ageing en ondernemerschap, daarnaast ligt de focus op honours- en kunstonderwijs.
Bron: www.hanze.nl

Green Serendipity

Het adviesbureau Green Serendipity is een wereldwijd knooppunt voor het delen van kennis en het verbinden van punten in de sectoren circulaire materialen (biobased plastics, gerecyclede materialen) en circulaire verpakkingen en producten. Daarnaast willen zij een tastbaar verschil maken door innovatieve circulaire concepten te initiëren die de manier waarop producten en verpakkingen gebruikt worden, te veranderen. Dit leidt tot nieuwe toeleveringsketens die bijdragen aan de transitie van de fossiele economie naar een duurzame circulaire bio-economie.
Bron: www.greenserendipity.nl(vertaling)

Centre of Expertise Biobased Economy

Het Centre of Expertise Biobased Economy (CoE BBE) staat centraal in de transitie naar een biobased economie als kennispartner van veel bedrijven en organisaties. De organisatie voert toegepast onderzoek uit dat er toe doet, helpt bedrijven met hun biobased ambities en zorgt ervoor dat biobased een plekje krijgt in alle niveaus van onderwijs.
Bron: www.coebbe.nl

Avans University

Als hogeschool ontwikkelt Avans nieuwe kennis voor onderwijs en samenleving. Hiervoor doen lectoren, docentonderzoekers en studenten praktijkgericht onderzoek voor bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties. De resultaten van het onderzoek implementeren zij in het onderwijs. Onderzoek voert Avans uit in verschillende lectoraten. De meeste zijn ondergebracht bij één van de expertisecentra. 
Bron: www.avans.nl

Stichting Agrodome

Agrodome B.V. geeft advies bij bouwprojecten. Voornamelijk aan professionals in de bouw en toeleveranciers. Maar ook bijvoorbeeld aan gemeentes, particulieren en scholen die kiezen voor verantwoorde oplossingen. Agrodome is strategisch kennispartner in verschillende innovatieprojecten en partner voor LCA-reviews. 
Bron: www.agrodome.nl.

Regieorgaan SIA

Regieorgaan SIA bevordert de kwaliteit en de impact van het praktijkgericht onderzoek van hogescholen. Dit doen zij door onderzoek te financieren en de samenwerking tussen hogescholen, het bedrijfsleven en publieke instellingen te stimuleren. Met de steun van Regieorgaan SIA, heeft de Redactieraad haar rol binnen biobasedinkopen.nl kunnen verstevigen, in vorm van het vaststellen van de biobased inhoudscriteria en het proces van toezicht op de content van de database.
Bron: www.regieorgaan-sia.nl