Ga door naar hoofdcontent
InformatieOver biobasedinkopen.nl

Over biobasedinkopen.nl

Biobasedinkopen.nl is een initiatief van de provincies Zeeland, Noord-Brabant, Noord-Holland, Overijssel en Zuid-Holland en het Centre of Expertise Biobased Economy (MNEXT). Performis BV is namens deze partijen verantwoordelijk voor de projectuitvoering.

Biobasedinkopen.nl brengt leveranciers en afnemers van biobased producten met elkaar in contact. Het is een inkoopplatform voor inkopers bij de overheid, bedrijven en instellingen.

Een groot aantal leveranciers heeft hun biobased poducten inmiddels geupload in de database. Wekelijks komen daar nieuwe leveranciers en producten bij.

Het plaatsen van uw biobased producten en bedrijfsgegevens in deze database is en blijft gratis.

Waarom een nationale inkoopdatabase?

Overheden zijn de grootste inkoopafnemers in Nederland. Het Rijk heeft bepaald dat het aankoopbeleid van landelijke, provinciale en gemeentelijke overheden fors moet verduurzamen. Uit onderzoek onder inkopers van overheden blijkt dat zij de inzet van biobased producten als een belangrijke mogelijkheid zien om deze duurzaamheidsdoelen te realiseren.

Echter zij geven aan dat de realisatie bemoeilijkt wordt door het ontbreken van een goed overzicht van beschikbare producten en leveranciers. Om deze behoefte in te vullen hebben de provincies Zeeland, Overijssel, Noord Brabant en Noord-Holland het initiatief genomen om een Nationale inkoopdatabase Biobased Producten op te zetten.

De Stichting Circular Biobased Delta is namens de provincies verantwoordelijk voor de projectuitvoering. Het Centre of Expertise Biobased Economy (MNEXT) is de verantwoordelijke kennispartner en Performis BV (uitgever van www.agro-chemie.nl.) is als mediapartner verantwoordelijk voor de bouw, inrichting en de continuïteit van de database.

Voor wie is de database bedoeld?

De database is voor iedereen toegankelijk. Dus voor alle inkopers van overheden, bedrijven en organisaties, maar ook voor het grote publiek.

Inkopers houden we, indien gewenst, via nieuwsbrieven op de hoogte van nieuwe informatie en toegevoegde producten.

Leveranciers hebben via een eigen bedrijfsaccount altijd toegang tot de eigen producten en bedrijfsgegevens. Op elk gewenst moment kunnen zij producten plaatsen, aanpassen en/of verwijderen.

Wat is de rol van de onafhankelijke Redactieraad en welke inhoudscriteria zijn van toepassing?

De Redactieraad bestaat uit biobased specialisten van onder meer Nederlandse hogescholen en de NEN samen met onafhankelijke inhoudsdeskundigen per productcategorie.

De raad is onafhankelijk en heeft een drieledige rol:

  1. Opstellen van inhoudscriteria voor biobased producten op 3 niveaus:
    • Gebruikte materialen en productiewijze
    • Einde levensfase
    • Hele levenscyclus
  2. Bepalen welke productinformatie u als leverancier moet invoeren en onder welke voorwaarden
  3. Toezicht houden op de kwaliteit van de productinformatie in de database

De Redactieraad heeft de bevoegdheid om producten te weigeren of te verwijderen als deze niet voldoen aan de uitgangspunten van de inhoudscriteria.

Nu producten invoeren, straks live op de website. Hoe gaat dat?

Via het leveranciersportaal logt u in op een gesloten omgeving waar u uw eigen biobased producten beheert. Deze omgeving is alleen toegankelijk voor leveranciers.

We hebben zo’n 500 leveranciers gevraagd hun biobased producten toe te voegen. Verder kan elk bedrijf dat niet door ons is uitgenodigd, maar wel biobased producten levert, een leveranciersaccount aanvragen. Na goedkeuring kan ook deze leverancier zijn producten invoeren.

Pas als er voldoende producten zijn ingevoerd in deze inkoopdatabase, gaat dit platform live als website. We verwachten dit punt de komende maanden te bereiken. Naast de inkoopdatabase, bieden we inkopers ook nieuws en algemene informatie over biobased ontwikkelingen aan.

Contact inkoper en uw organisatie

Zodra de website live is en een inkoper is geïnteresseerd in uw product, dan ziet de inkoper de gegevens van de contactpersoon binnen uw organisatie onderaan de productpagina. Het doel van dit platform is om direct contact tussen de inkoper en biobased leveranciers te stimuleren. De inkoper heeft namelijk altijd de plicht om uw productgegevens te verifiëren en te checken of deze voldoen aan de inkoopbehoeften. Dit proces loopt buiten dit platform om.

Nationale inkoopdatebase voor biobased producten