Ga door naar hoofdcontent
InformatieRedactieraad

Redactieraad

In de onafhankelijke Redactieraad zijn experts van Nederlandse hogescholen en NEN vertegenwoordigd, samen met onafhankelijke inhoudsdeskundigen. De Raad zorgt ervoor dat de informatie in de database duidelijk en herkenbaar is, en voldoet aan internationale definities en standaarden.

Vertegenwoordigers

Doel en opzet

Het samenwerkingsverband tussen de productdatabase en de onafhankelijke Redactieraad is op 3 vlakken:

 • Borging actualiteit
 • Borging juistheid
 • Borging kwaliteit

Steekproefsgewijze toets

De borging van de actualiteit en de juistheid vindt plaats door een steekproefsgewijze toets door de Redactieraad. Deze toets vindt ieder kwartaal plaats en geldt zowel voor nieuwe als voor gewijzigde producten die willekeurig worden gekozen uit de database. De doorlooptijd van volledige steekproef is 3 weken. Ook kijkt de Redactieraad mee met meldingen van gebruikers over een product. De reactietijd op een melding is 2 weken.
Klik hier voor de werkwijze van de Redactieraad en de statuten van de Redactieraad.

Zelfsturend kwaliteitssysteem

Om de kwaliteit te borgen, zijn verschillende functionaliteiten ingebouwd:

1: Richting de leverancier

 • Bij aanvraag bedrijfsaccount, gaat de leverancier akkoord met de volgende onderdelen:
  1. Spelregels plaatsing producten
  2. Privacy policy
  3. Disclaimer geplaatste content (zie hieronder)
 • Producten worden voor publicatie gescreend op volledigheid (niet op inhoud)
 • Publicaties worden steekproefsgewijs getoetst door de Redactieraad
 • Leveranciers worden jaarlijks verzocht om publicaties bij te werken, indien nodig.

2: Richting de gebruiker

 • Gebruiker kan een reactie plaatsen onder elk product. De leverancier kan hierop reageren. Deze berichten zijn openbaar. Bij misbruik en/of oneigenlijk gebruik, kan biobasedinkopen.nl reacties verwijderen.
 • Gebruiker kan een melding maken aan biobasedinkopen.nl over de gepubliceerde informatie. biobasedinkopen.nl en/of de Redactieraad neemt contact op met de leverancier.
 • Gebruiker kan contact opnemen met biobasedinkopen.nl via het contactformulier.

Disclaimer geplaatste content

Voor alle gegevens die een leverancier op dit webplatform plaatst geldt dat de leverancier verantwoordelijk is en blijft voor dat de geplaatste content voldoet aan de eisen die de wet stelt in de breedste zin. Bijvoorbeeld ten aanzien van intellectueel eigendom, auteursrecht, discriminatie, goede zeden, enzovoorts. Eventuele aanspraken en claims dienaangaande, zijn altijd voor rekening en risico van de leverancier. De uitgevers van dit platform aanvaarden hierin geen enkele aansprakelijkheid. Deze disclaimer staat ook vermeld op elke productpagina.

Geen aansprakelijkheid transacties

De Nationale Inkoopdatabase Biobased Producten ondersteunt geen transacties. De database en de Redactieraad dragen geen verantwoordelijkheid voor afwijkingen tussen de specificaties zoals vermeld in de database en de specificaties van de door leveranciers aan gebruikers geleverde producten. Gebruikers dienen de product specificaties zelf te verifiëren bij de leverancier(s).