Ga door naar hoofdcontent
InformatieSpelregels plaatsing producten

Spelregels plaatsing producten

Door duidelijke afspraken, zorgen we er voor dat productinformatie in de database aansluit op de behoeften van de inkopers bij de overheid, bedrijven en organisaties:

 • De productinformatie heeft een neutraal, objectief karakter
 • De productinformatie is gestandaardiseerd waardoor vergelijking van producten mogelijk is
 • De productinformatie is compleet en sluit aan op internationale definities en standaarden

Spelregels:

 • Houd u bij het invoeren van productinformatie aan de instructie die bij elk invoerveld wordt gegeven. Klik hiervoor op het I-symbool bij elk veld.
 • U bent verantwoordelijk voor de ingevoerde informatie. De informatie moet feitelijk, juist, informatief en actueel zijn.
 • Commerciële of expliciet wervende teksten of beelden zijn niet toegestaan.
 • Wij controleren of u de informatie compleet en conform instructie hebt ingevoerd. Wij controleren niet of uw informatie inhoudelijk correct is.
 • Als uw product wordt meegenomen in een inkoopproces, is het de verantwoordelijkheid van de inkoper om de correctheid van uw productinformatie te controleren.
 • Klopt uw informatie niet, dan kan de inkoper een klacht indienen bij de Redactieraad. De Redactieraad is bevoegd om u een dwingende aanwijzing te geven voor aanpassing van de informatie, maar ook om uw product(en) te verwijderen uit de database.

Rechten bedrijfsaccount

Het aanmaken van een bedrijfsaccount op dit webplatform geeft u als organisatie het recht leveranciersinformatie en productinformatie te plaatsen binnen de bovengenoemde spelregels.

Voor alle gegevens die u op dit webplatform plaatst geldt:

U bent en blijft er verantwoordelijk voor dat de geplaatste content voldoet aan de eisen die de wet stelt in de breedste zin, bijvoorbeeld ten aanzien van intellectueel eigendom, auteursrecht, discriminatie, goede zeden, enzovoorts. Eventuele aanspraken en claims dienaangaande, zijn altijd voor uw eigen rekening en risico.

De uitgevers van dit platform aanvaarden hierin geen enkele aansprakelijkheid.

Bedrijfsaccount: looptijd en opzegging

 • Uw bedrijfsaccount gaat in op de datum dat u het account aanmaakt.
 • Een bedrijfsaccount heeft een looptijd van één jaar en wordt op de vervaldatum automatisch verlengd voor de periode van één jaar, tenzij het account door u als leverancier of door ons als uitgever is opgezegd. Hiervoor geldt een opzeggingstermijn van uiterlijk één maand voor de vervaldatum.
 • Opzegging kan alleen schriftelijk. Opzegging per e-mail geldt als een schriftelijke opzegging.
 • Bij opzegging wordt direct na de vervaldatum alle binnen het betreffende bedrijfsaccount geplaatste content verwijderd.