Ga door naar hoofdcontent
InformatieWaarom is er een Nationale inkoopdatabase Biobased Producten?

Waarom is er een Nationale inkoopdatabase Biobased Producten?

Overheden zijn de grootste inkoopafnemers in Nederland. Het Rijk heeft bepaald dat het aankoopbeleid van landelijke, provinciale en gemeentelijke overheden fors moet verduurzamen. Uit onderzoek onder inkopers van overheden blijkt dat zij de inzet van biobased producten als een belangrijke mogelijkheid zien om deze duurzaamheidsdoelen te realiseren.

Maar zij geven ook aan dat de realisatie bemoeilijkt wordt door het ontbreken van een goed overzicht van beschikbare producten en leveranciers. Om deze behoefte in te vullen hebben de provincies Zeeland, Overijssel, Noord Brabant en Noord-Holland het initiatief genomen om een Nationale inkoopdatabase Biobased Producten op te zetten.

De Stichting Circular Biobased Delta is namens de provincies verantwoordelijk voor de projectuitvoering. Het Centre of Expertise Biobased Economy is de verantwoordelijke kennispartner en Performis BV (uitgever van www.agro-chemie.nl) is als mediapartner verantwoordelijk voor de bouw, inrichting en de continuïteit van de database.