Ga door naar hoofdcontent
InformatieWat is de rol van de Redactieraad?
En welke inhoudscriteria zijn van toepassing?

Wat is de rol van de Redactieraad?
En welke inhoudscriteria zijn van toepassing?

De Redactieraad bestaat uit biobased specialisten van onder meer Nederlandse hogescholen en de NEN, samen met onafhankelijke inhoudsdeskundigen per productcategorie.

De raad is onafhankelijk en heeft een drieledige rol:

  1. Opstellen van inhoudscriteria voor biobased producten op drie niveaus:
    • Gebruikte materialen en productiewijze
    • Einde levensfase
    • Hele levenscyclus
  2. Bepalen welke productinformatie u als leverancier moet invoeren en onder welke voorwaarden
  3. Toezicht houden op de kwaliteit van de productinformatie in de database

De Redactieraad heeft de bevoegdheid om producten te weigeren of te verwijderen, als deze niet voldoen aan de uitgangspunten van de inhoudscriteria.