Ga door naar hoofdcontent
Meest gestelde vragen voor leveranciers

Meest gestelde vragen voor leveranciers

Biobased criteria

Wat zijn de biobased criteria?

De Redactieraad heeft de criteria opgesteld om biobased producten te definiëren en deze met elkaar vergelijkbaar te maken.

Deze onafhankelijke biobased criteria zijn vastgesteld op 3 niveaus:

  1. Gebruikte materialen en productiewijze
  2. Einde levensfase
  3. Hele levenscyclus

Leveranciersportaal

Hoe worden mijn producten zichtbaar?

xx

Wat zijn de kosten voor het toevoegen van mijn producten aan de database?

Een basisvermelding van een product is en blijft altijd gratis. De vermelding is gebaseerd op de biobased criteria die zijn vastgesteld door een onafhankelijke Redactieraad. De Redactieraad houdt steekproefsgewijs toezicht op deze criteria.

Er is geen limiet aan het aantal producten dat u gratis mag toevoegen, met de afspraak dat elke productvermelding een uniek product is. Verschillende uitvoeringen van een product horen bij dezelfde productvermelding. Klik hier voor het proces om producten toe te voegen.

Voor alle informatie die u als leverancier op eigen verantwoordelijkheid plaatst, zoals aanvullende informatie, productdocumenten en video’s kan in de toekomst een bijdrage worden gevraagd. Van deze wijziging wordt u vooraf op de hoogte gesteld.

Wanneer zijn mijn producten zichtbaar voor inkopers, beleidsmedewerkers en projectmanagers van overheidsinstellingen?

De publieke website Biobasedinkopen is nog in technische ontwikkeling. Dit heeft ermee te maken dat we eerst de database willen vullen voordat we het platform lanceren voor de gebruikers.

Om deze reden nodigen we nu alle producenten van biobased producten uit om hun aanbod in de database op te laten nemen via het leverancierportaal. Een onafhankelijke Redactieraad heeft hiervoor criteria en kenmerken vastgesteld waaraan het aanbod moet voldoen.

Uw producten zijn dus nog niet zichtbaar voor inkopers

Zodra de database voldoende kwantiteit heeft, lanceren we het platform voor alle inkopers van overheidsinstellingen. Uiteraard houden we u hiervan op de hoogte.

Hoe wordt de kwaliteit van de product vermeldingen gewaarborgd?

Informatie over producten in de database op Biobasedinkopen voldoen aan:

  1. Relevantie door gebruik biobased criteria
  2. Betrouwbaarheid door toezicht Redactieraad
  3. Actuele gegevens via leveranciersportaal

Dit transformeert het platform tot een waardevol onafhankelijk inkoopinstrument voor inkopers van overheidsinstellingen.

Nationale biobased inkoopdatabase

Welke organisaties zijn betrokken bij de ontwikkeling van de Nationale biobased inkoopdatabase?

Dit platform is ontwikkeld door Stichting Circular BioBased Delta, Centre of Expertise Biobased Economy en Performis.

De vier initiatief nemende provinciën, Zeeland, Overijssel, Noord Brabant en Noord-Holland leveren ook een financiële bijdrage aan de ontwikkeling van het platform.

Inmiddels steunen meerdere provincies en andere overheden het project. Zij willen dit platform inzetten als inkoopinstrument. Daarmee vertegenwoordigen zij een groot inkooppotentieel voor producenten die hun biobased portfolio etaleren in deze Nationale Inkoopdatabase.

Onafhankelijke redactieraad

Om inkopers een waardevol onafhankelijk inkoopinstrument te bieden, moet het productaanbod van voldoende kwantiteit zijn. Hiervoor stellen we een onafhankelijke Redactieraad aan. Hierin zijn experts van Nederlandse hogescholen en de NEN vertegenwoordigd, samen met onafhankelijke inhoudsdeskundigen per productcategorie. De Redactieraad adviseert ook bij de bouw van het platform.

Wat maakt Biobasedinkopen.nl toekomstbestendig t.o.v. andere database initiatieven?

In het verleden zijn er meer initiatieven geweest die eenzelfde overzicht voor inkopers nastreefden. Alleen voldeden de resulterende databases om verschillende redenen niet.

Biobasedinkopen gaat voor een beter en duurzamer resultaat. Onder andere door de koppeling met een beheers- en verdienmodel, zorgen we ervoor de database ook op termijn actueel en betrouwbaar blijft.

Daarnaast moet het productenaanbod van voldoende kwantiteit en kwaliteit zijn. De kwaliteit wordt geborgd door het instellen van een onafhankelijke Redactieraad, waarin experts van Nederlandse hogescholen en NEN zijn vertegenwoordigd, samen met onafhankelijke inhoudsdeskundigen per productcategorie. Zij zorgen ervoor dat de informatie in de database duidelijk en herkenbaar is, en voldoet aan internationale definities en standaarden. Om dit te bewerkstelligen, hebben zij biobased criteria vastgesteld.

De kwantiteit vullen we in door nu al leveranciers van biobased producten toegang te geven tot het leveranciersportaal; de plek waar zij de producten toevoegen en beheren.

Waarom is Biobasedinkopen.nl als Nationale biobased inkoopdatabase ontwikkeld?

Landelijke, regionale en lokale overheden kopen samen meer in dan alle andere organisaties in Nederland bij elkaar. Doelstelling vanuit de Rijksoverheid is om op korte termijn een grote verduurzaming te realiseren in dit aankoopbeleid van deze organisaties.

Toch blijkt in de praktijk dat het niet eenvoudig is om doelen te stellen aan duurzaam of maatschappelijk verantwoord inkopen en deze vervolgens te verwezenlijken. Volgens de vier initiatief nemende provincies Zeeland, Overijssel, Noord-Brabant en Noord-Holland, helpt een onafhankelijke inkoopdatabase met betrouwbare informatie daarbij.