Ga door naar hoofdcontent
NieuwBedrijven traag met implementatie ESG-criteria

Bedrijven traag met implementatie ESG-criteria

Maandag 27 februari 2023

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is niet langer een aardigheid; het is een noodzaak. Klanten en investeerders eisen het en beleidsmakers maken het tot wet. Toch komen de meeste bedrijven, hoewel ze ambitieuze doelen stellen, traag in actie. Dat blijkt uit de studie ESG Empowered Value Chains 2025 van PWC.

ESG (Environmental, Social and Governance) verwijst naar de milieu-, sociale en bestuurscriteria voor de activiteiten van een bedrijf die gevolgen kunnen hebben voor de samenleving of het milieu. Zij maken MVO meetbaar. Duurzaam inkopen is een onderdeel daarvan. Groen lijken is daarbij niet genoeg. Om concurrerend te zijn, moeten activiteiten daadwerkelijk worden aangepast. En dat betekent: de waardeketen van begin tot eind onderhanden nemen en het bedrijf weerbaarder maken voor toekomstige uitdagingen.

Bijna alle grote bedrijven (99%) houden inmiddels rekening met ESG-criteria bij toekomstige investeringen. Dat is ook belangrijk voor het verkrijgen van kapitaal. Het milieuaspect en met name de emissiedoelstelling staat daarbij momenteel centraal. Tachtig procent van de ondernemingen heeft duidelijk omschreven langetermijndoelstellingen op dit gebied, maar slechts een derde heeft ook daadwerkelijk maatregelen voor emissiereductie genomen. De nadruk ligt daarbij op Scope 1 (eigen uitstoot) en 2 (uitstoot via ingekochte energie), terwijl slechts 21% maatregelen voor Scope 3 (de uitstoot van producten door het gebruik van ingekochte grondstoffen en na verkoop).

Overigens verschilt de ESG-volwassenheid volgens PWC per regio en sector. Noord-Amerika en Azië lopen voor op Europa en dan vooral als het gaat om de industriële productiesector en de detailhandel/consumentengoederensector. De procesindustrie en de dienstensector blijven achter.

Kerncijfers:

  • 77% van de respondenten is van plan om tegen 2050 in alle waardeketens nulemissies te bereiken;
  • ca. 1/3 heeft maatregelen voor emissiereductie genomen;
  • 53% bevindt zich in een vroeg stadium van ESG-transformatie; 6% is in een gevorderd stadium;
  • 64% is van plan binnen twee jaar circulaire bedrijfsmodellen te hebben.

Kijk voor meer informatie en het volledige rapport op de website van PWC.

Reacties

    Plaats een reactie

    Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.Vereiste velden zijn gemarkeerd met *