Ga door naar hoofdcontent
Nieuw“Maak verantwoord inkopen de norm”

“Maak verantwoord inkopen de norm”

Woensdag 14 september 2022Afbeelding “Maak verantwoord inkopen de norm”

De regels voor duurzaam inkopen in Nederland zijn te vrijblijvend en daardoor afhankelijk van de intrinsieke motivatie van inkopers en aanbestedende diensten.

Dat stellen de organisatie MVO Platform en MVO Nederland in een brief aan het kabinet. Zij willen dat verantwoord inkopen, met oog voor het milieu en de mensenrechten, de norm wordt en niet een optie.

De Nederlandse overheid koopt jaarlijks voor €73 miljard in en heeft daarmee een krachtig instrument in handen om mensenrechtenschendingen en milieuschade in wereldwijde productieketens terug te dringen. In verdragen van de VN die ook Nederland heeft ondertekend en het Duurzaam Ontwikkelingsdoel (SDG) 12.7, worden overheden expliciet gevraagd om duurzaam inkopen te bevorderen.

Gebrek aan daadkracht

MVO Platform en MVO Nederland zien echter een gebrek aan daadkracht en urgentie. Zij roepen het kabinet op om verantwoord inkopen verplicht te stellen. Respect voor mensenrechten en het milieu zouden niet optioneel moeten zijn, maar een voorwaarde om voor welke aanbesteding dan ook in aanmerking te komen.

Als ‘launching customer’ kan de overheid een afzetmarkt voor bedrijven creëren die al verregaande stappen nemen om ketens te verduurzamen en trekt ze achterblijvende bedrijven erbij. Met een duidelijk kader en duidelijke verplichtingen voor bedrijven kan de overheid meer impact creëren en concreet invulling geven aan de voorbeeldrol die zij voor zichzelf ziet, aldus de MVO-organisaties.

De Tweede KamerCommissie Functioneren Rijksdienst behandelt vandaag (14 september) de Uitvoeringsagenda Internationale Sociale Voorwaarden (ISV), waarin de maatregelen staan van het kabinet om overheidsinkoop met respect voor mensenrechten en het milieu in toeleveringsketens te bevorderen. De regels in deze agenda zijn niet bindend.

Beeld: Fahroni/Shutterstock