Ga door naar hoofdcontent
PersonenFred van der Burgh

Fred van der Burgh

Fred is een onafhankelijk adviseur en kennisdeler in projecten waarin biobased materialen, producten en bouwconcepten een grote rol spelen. Hij zet het opsporen en oplossen van gaten in productketens centraal door kennisdeling, samenwerking en inbreng van zijn ervaringen. Dit vertaalt zich in het opzetten, adviseren en uitvoeren van projecten om de transitie naar een biobased circulaire economie te versnellen.

Daarnaast werkt Fred aan Levens Cyclus Analyses, volgens de Europese en Nederlandse richtlijnen, als belangrijk onderdeel van productiekennis en verbetering van milieu-impact van producten. Vanuit zijn achtergrond als bosbouwer en planoloog (MSc Wageningen, 1986) is werken aan een biobased circulaire economie een logische uitbreiding van zijn werkzaamheden.

Biobased producten

Als een van de oprichters van Stichting Agrodome, kenniscentrum biobased circulair bouwen, werkt Fred aan het verbeteren van kennis over biobased producten op verschillende hoofdaspecten:

  • Kennis verspreiding en ontwikkeling
  • Beleidsontwikkeling
  • Marktintroductie en – verbetering.

Deze werkzaamheden voert Fred in samenwerking met een breed netwerk uit van bedrijven, onderzoekers, scholen (Universiteit, HBO en beroepsonderwijs) en beleidsmakers. Hij werkt zowel in nationaal als Europees verband.

Een paar voorbeelden: Penvoerder van de Green Deal Biobased Bouwen (2012 – 2015), mede-ontwikkelaar van de kennisbank biobasedbouwen.nl. Vanaf 2019, is Fred partner in het Interreg 2 Seas project Circular, Biobased Construction Industry (CBCI), gericht op opschaling van de circulaire biobased bouwindustrie. Ook heeft Fred bijgedragen aan het TKI project, opname biobased materialen in de NMD (2021-)

Fred van der Burgh

Onafhankelijk adviseur bij Stichting Agrodrome
Afbeelding Fred van der Burgh