Ga door naar hoofdcontent
PersonenJappe de Best

Jappe de Best

Jappe is lector Biobased Resources & Energy bij het Centre of Expertise Biobased Economy van Avans Hogeschool. De onderzoeksgroep van Jappe richt zich op het verwaarden van agrarische en industriële reststromen voor toepassingen in o.a. biobased producten en materialen. De focus ligt hierbij op de technische mogelijkheden maar er is nadrukkelijk ook aandacht voor milieu-impact, maatschappelijk draagvlak en economische aspecten.

Vanuit zijn achtergrond als onderzoeker (PhD, TNO/Rijksuniversiteit Groningen), project manager (Grontmij, Royal Haskoning) en docent bij de internationale opleiding Environmental Sciences for Sustainable Energy and Technology is Jappe in staat om de link te leggen tussen onderzoek, onderwijs en praktijk. Deze kennis zet hij in om de transitie naar een biobased circulaire economie te versnellen.

Biobased producten

Als lector, project manager en onderzoeker is Jappe betrokken bij nationale en internationale projecten die zich specifiek richten op ontwikkelen, verbeteren en vermarkten van biobased producten en materialen. Enkele voorbeelden zijn de Interreg projecten GrasGoed en Grassification, die zich beiden richten op de verwaarding van reststromen gras. En het Interreg project WoW! dat zich richt op de verwaarding van rioolwater. De kern in deze projecten is de focus op de gehele waardeketen van reststroom tot markt(introductie).

Jappe is ook als specialist milieu en biodegradatie betrokken bij projecten die zich specifiek richten op de (verdere verlaging van de) milieu-impact (LCA, quick-scan, duurzaamheidsanalyse) en de biodegradatie van biobased producten in verschillende milieus (bodem, water, compostering).

Jappe de Best

Lector Biobased Resources & Energy bij Centre of Expertise Biobased Economy
Afbeelding Jappe de Best