Ga door naar hoofdcontent
PersonenDr. Ir. Rob van Haren

Dr. Ir. Rob van Haren

De expertise van Rob ligt op het ontwikkelen van nieuwe plantaardige biobased productieketens met behulp van groene extractie van plantaardige componenten en het ontwikkelen van producten. Hierbij wordt een integrale benadering gekozen waarbij ieder component van de plant tot waarde wordt gebracht, alsmede weer circulair ingezet als onder andere meststof en organische bodemverrijking.

Met behulp van technische-economische analyse wordt zowel het ondernemers-perspectief als de omgevingsimpact in beeld gebracht. De onderzoeksgroep heeft expertise op groene procestechnologie, met name superkritische CO2 extractie, analytisch chemische bepalingen en procesmodellering leidend tot een LCA-lite benadering.

De achtergrond van Rob ligt in de Theoretische Ecologie met ecotoxicologische, eco-fysiologische en agro-ecologische invulling voor compartimenten bodem, water en gewas.

Biobased producten

Vanuit zijn ervaring als agro-ecoloog van aardappelteelt bij WUR, is Rob bij AVEBE een open-innovatie programma gaan leiden voor ontwikkeling van nieuwe biobased producten voor food, non-food en feed. Dit programma heeft geleid tot succesvolle productinnovaties die nu op de markt zijn.

Vervolgens is Rob gevraagd om disruptieve innovaties voor de akkerbouw te ontwikkelen als directeur Kiemkracht; een samenwerking van het InnovatieNetwerk van het ministerie van LNV en het Hoofd Productschap Akkerbouw. Zij hebben de “Vegetarische Slager” helpen oprichten door ontwikkeling van onder andere nieuwe vegane vleesalternatieven.

Andere succesverhalen zijn het project SmartBot voor introductie van sensor en robot technologie in de akkerbouw en Phytosana voor ontwikkeling van biobased producten op basis van inhoudstoffen uit geneeskrachtige kruiden.

Met de Hanzehogeschool heeft Rob het kenniscentrum Biobased Economie opgericht waarin verschillende projecten zijn uitgevoerd, waaronder in de rol van wetenschappelijk technisch coördinator, het BBI-JU H2020 project LIBBIO. Dit project betrof de introductie van een nieuw lupine gewas in Europa dat hoog in olie en eiwitgehalte is. Prototypen van biobased producten zijn daarin ontwikkeld zoals biobased films en lijmen, huid- en haarverzorgingsproducten, bio afbreekbare pesticiden maar ook levensmiddelen zoals margarine en noedels. Dankzij dit project is er Europees Kwekersrecht voor de Andeslupine “Cotopaxi” verleend.

Nieuwe ontwikkelingen zijn het extraheren van plant-inhoudstoffen uit zeewier en algen voor onder ander biobased eetbare voedselverpakkingen en inhoudstoffen voor cosmetica.

Dr. Ir. Rob van Haren

Lector Transitie Circulaire Bioeconomie bij Kenniscentrum Biobased Economy (KCBBE) Hanzehogeschool Groningen
Afbeelding Dr. Ir.  Rob van Haren